www.krunuch.com
โรงเรียนบ้านน้ำชุน หมู่ ๑   ตำบลน้ำชุน  อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๙๕๖๕ ๗๘๑๕
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์
มาก
ปานกลาง
น้อย
ดูผลโหวด
ลิงค์ที่น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/08/2013
ปรับปรุง 24/07/2014
สถิติผู้เข้าชม 16207
Page Views 23960
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ข้อทดสอบ
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ สังคมศึกษา ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 125.33 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ สังคมศึกษา ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.62 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ สังคมศึกษา ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ (ชุด ๒)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.1 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ สังคมศึกษา ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 112.46 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 97.77 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ส่งทาง e-mail
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ อาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.3 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ อาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 172.3 KB
ข้อทดสอบกลางภาค ๑ อาเซียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 121.08 KB
ข้อทดสอบทบทวนบทเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ข้อทดสอบทบทวนบทเรียน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ให้นักเรียนบันทึก file แบบทดสอบ แล้วทำตามคำสั่งในแบบทดสอบ ตั้งชื่อว่า "ทดสอบประวัติ ม.๓ ครั้ง ๑" ส่งครูที่ bung_ram@hotmail.com ส่งภายในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 42.5 KB
www.krunuch.com
ติดต่อเรา : ครูวรนุช รักษาราษฎร์
โรงเรียนบ้านน้ำชุน หมู่ที่ ๑ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
e-mail : bung_ram@hotmail.com / mobile : ๐๘ ๙๕๖๕ ๗๘๑๕